موفقیت

احساس ناامیدی

نا امیدیبرای در امان ماندن از نا امیدی و یاس در زندگی همواره باید توجه داشته باشید که المان ها منفی …

موفقیت

چراغ سوزانِ امید

امید؛ واژه‌ای که مفهومش به زندگی انسان حرکت می‌دهد و او را به سوی خواسته‌هایش حرکت می‌دهد…

موفقیت

گفتگو با همسر آینده ام

آدرس سلام همسر عزیز و خوبم نمیدانم الان دقیقا کجایی و چه فکری توی سرته ولی از ته دل آرزو میکنم خوشح…

موفقیت

نه چندان خوب

حالم خوب نیست.بی خبر از آینده ، مایوس از گذشته.به قول هم اتاقیم همه چیز خیلی عادیه اما احساس میکنم و…

موفقیت

شروع قصه ی عروسکهای من:

اولین باری که تصمیم گرفتم عروسک بدوزم برای دخترم بود.یک دختر یک ساله،که دلم نمی خواست مثل خودم توی ب…

موفقیت

عاشقی به سبک عاقلان

آدمها یکسره سیاه یا سفید نیستند امام خمینی هم اینطور بود اما برآیند شخصیتش بی تردید به سفیدی بسیار ن…

موفقیت

موفقیت

واژه موفقیت مانند خوبی و بدی یک واژه نسبتی از میزان رضایت خود از اهدافتان است.موفقیت ممکن است کاری ب…

موفقیت

موفقیت

واژه موفقیت مانند خوبی و بدی یک واژه نسبتی از میزان رضایت خود از اهدافتان است.موفقیت ممکن است کاری ب…

موفقیت

احساس ناامیدی

نا امیدیبرای در امان ماندن از نا امیدی و یاس در زندگی همواره باید توجه داشته باشید که المان ها منفی …

موفقیت

چراغ سوزانِ امید

امید؛ واژه‌ای که مفهومش به زندگی انسان حرکت می‌دهد و او را به سوی خواسته‌هایش حرکت می‌دهد…

موفقیت

گفتگو با همسر آینده ام

آدرس سلام همسر عزیز و خوبم نمیدانم الان دقیقا کجایی و چه فکری توی سرته ولی از ته دل آرزو میکنم خوشح…

موفقیت

نه چندان خوب

حالم خوب نیست.بی خبر از آینده ، مایوس از گذشته.به قول هم اتاقیم همه چیز خیلی عادیه اما احساس میکنم و…

موفقیت

شروع قصه ی عروسکهای من:

اولین باری که تصمیم گرفتم عروسک بدوزم برای دخترم بود.یک دختر یک ساله،که دلم نمی خواست مثل خودم توی ب…

موفقیت

عاشقی به سبک عاقلان

آدمها یکسره سیاه یا سفید نیستند امام خمینی هم اینطور بود اما برآیند شخصیتش بی تردید به سفیدی بسیار ن…

موفقیت

موفقیت

واژه موفقیت مانند خوبی و بدی یک واژه نسبتی از میزان رضایت خود از اهدافتان است.موفقیت ممکن است کاری ب…

موفقیت

موفقیت

واژه موفقیت مانند خوبی و بدی یک واژه نسبتی از میزان رضایت خود از اهدافتان است.موفقیت ممکن است کاری ب…