روانشناسی

داستان – بچه فرح خانم

– بچه را اینجور دست به دست نکن. بچه گناه داره. – آره! که باباش بره زن بگیره؟ – باباش که بالاخره زن …

روانشناسی

خودم هم نمیدانم چرا!

خودمم هم دل اینکه می آیم اینجا و تک به تک دقایق عمرم را تشریح می کنم نمی فهمم!شاید دلیلش کمبود هم صح…

روانشناسی

دوقطبی متضاد

اسم‌این‌اثر گذاشتم دوقطبی متضاد!سلام دوستان‌گلماین روزا که داره میگذره ، خاص ترین روزهاییست که گونه …

روانشناسی

سیم کشی مغز چیست؟

تصویری از مصیر عصبی مغزوقتی شما و دوستتان به یک چیز فکر می کنید اتفاقی که در مغز شما پیش می آیدکاملا…

روانشناسی

طعم آرامش

ما از پسِ اتفاقات زیادی گذشتیم تا رسیدیم به آرامشی که اکنون در چشمانمان موج‌ می زند.ما بارها با دوپا…

روانشناسی

گاهی چنان غرق می شوی…

بعضی وقت ها چنان پرت می‌شوی به درون یک خاطره که زمان از دستت می رود. آنقدر درون آنها شنا می کنی که ن…

روانشناسی

تنهایی های من

اصلا بلد نیستم بنویسم راستش من از شدت تنهایی و چون کسی رو ندارم باهاش صحبت کنم اومدم ویرگول. خیلی وق…

روانشناسی

قاصدکِ کودکی

آرزو کردن و فوت کردن قاصدک همیشه برایم دشوار بود؛ چه از کودکی که نمیدانستم کدام یک را اول بگویم تا ب…

روانشناسی

خواص پسته در بارداری

خواص پسته در دوارن بارداری و حاملگی فوق العاده زیاد است که پیشنهاد می شود در حد اعتدال مصرف شود تا ب…

روانشناسی

و اما نظر شما چیست؟

امروز صبح مثل همه رزوها سوار ماشین خطی شدم. صدای راننده ها در هیاهو و ازدحام خیابان گم شده بود و گاه…

روانشناسی

Introverted=درونگرا

ما افسرده نیستیم تصور ما از جهان مون برای شما قابل ادراک کردن نیست….

روانشناسی

داستان – بچه فرح خانم

– بچه را اینجور دست به دست نکن. بچه گناه داره. – آره! که باباش بره زن بگیره؟ – باباش که بالاخره زن …

روانشناسی

خودم هم نمیدانم چرا!

خودمم هم دل اینکه می آیم اینجا و تک به تک دقایق عمرم را تشریح می کنم نمی فهمم!شاید دلیلش کمبود هم صح…

روانشناسی

دوقطبی متضاد

اسم‌این‌اثر گذاشتم دوقطبی متضاد!سلام دوستان‌گلماین روزا که داره میگذره ، خاص ترین روزهاییست که گونه …

روانشناسی

سیم کشی مغز چیست؟

تصویری از مصیر عصبی مغزوقتی شما و دوستتان به یک چیز فکر می کنید اتفاقی که در مغز شما پیش می آیدکاملا…

روانشناسی

طعم آرامش

ما از پسِ اتفاقات زیادی گذشتیم تا رسیدیم به آرامشی که اکنون در چشمانمان موج‌ می زند.ما بارها با دوپا…

روانشناسی

گاهی چنان غرق می شوی…

بعضی وقت ها چنان پرت می‌شوی به درون یک خاطره که زمان از دستت می رود. آنقدر درون آنها شنا می کنی که ن…

روانشناسی

تنهایی های من

اصلا بلد نیستم بنویسم راستش من از شدت تنهایی و چون کسی رو ندارم باهاش صحبت کنم اومدم ویرگول. خیلی وق…

روانشناسی

قاصدکِ کودکی

آرزو کردن و فوت کردن قاصدک همیشه برایم دشوار بود؛ چه از کودکی که نمیدانستم کدام یک را اول بگویم تا ب…

روانشناسی

خواص پسته در بارداری

خواص پسته در دوارن بارداری و حاملگی فوق العاده زیاد است که پیشنهاد می شود در حد اعتدال مصرف شود تا ب…

روانشناسی

و اما نظر شما چیست؟

امروز صبح مثل همه رزوها سوار ماشین خطی شدم. صدای راننده ها در هیاهو و ازدحام خیابان گم شده بود و گاه…

روانشناسی

Introverted=درونگرا

ما افسرده نیستیم تصور ما از جهان مون برای شما قابل ادراک کردن نیست….