تاریخ

عهد مالک اشتر

قسمت‌هایی از نامۀ امیرالمومنین علیه‌السلام به مالک اشتر…

تاریخ

خیام

داشتم رباعیات خیام رو میخوندم که رسیدم به این رباعی رندی دیدم نشسته بر خنگ زمیننه کفر و نه اسلام و ن…

تاریخ

ژرژ باتای و لینگچی

در سال ۱۹۰۴ یک عکاس فرانسوی با عکس‌هایش ثابت کرد که لینگچی در چین حقیقتاً انجام می‌شود. لینگچی یا در…

تاریخ

همدلی …

رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میشکم هر جا که خاطرخواه اوست……

تاریخ

کار بی حاصل

می گن در گذشته یه خدایی ، می خواسته یه نفر رو مجازات کنه. لذا دستور می ده اون فرد هر روز یک سنگ بزرگ…

تاریخ

دزدهای بزرگ

۱- پشت سر اقای قالیباف حرف و حدیث زیاده. شنیدم که اقای میرسلیم کلی به تخلفات قالیباف اشاره کرده و گف…

تاریخ

درباره ی تاریخ

تاریخ و علوم انسانی همیشه مورد مظلومیت بوده اند. و هستند. در ایران بیشتر. خدا هر چه آفریده کامل است….

تاریخ

بیاد شهدا #کنارک

به بهانه یاد و خاطره شهدای ناوچه کنارک، این نسخه از نشریه تقدیم می‌شود…

تاریخ

دلتنگی

دلم برایت تنگ شده! برای من که مهم نیست اما گلویم…دلتنگی ات در گلوم گیر کرده و راه تنفس را بسته…ا…

تاریخ

عهد مالک اشتر

قسمت‌هایی از نامۀ امیرالمومنین علیه‌السلام به مالک اشتر…

تاریخ

خیام

داشتم رباعیات خیام رو میخوندم که رسیدم به این رباعی رندی دیدم نشسته بر خنگ زمیننه کفر و نه اسلام و ن…

تاریخ

ژرژ باتای و لینگچی

در سال ۱۹۰۴ یک عکاس فرانسوی با عکس‌هایش ثابت کرد که لینگچی در چین حقیقتاً انجام می‌شود. لینگچی یا در…

تاریخ

همدلی …

رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میشکم هر جا که خاطرخواه اوست……

تاریخ

کار بی حاصل

می گن در گذشته یه خدایی ، می خواسته یه نفر رو مجازات کنه. لذا دستور می ده اون فرد هر روز یک سنگ بزرگ…

تاریخ

دزدهای بزرگ

۱- پشت سر اقای قالیباف حرف و حدیث زیاده. شنیدم که اقای میرسلیم کلی به تخلفات قالیباف اشاره کرده و گف…

تاریخ

درباره ی تاریخ

تاریخ و علوم انسانی همیشه مورد مظلومیت بوده اند. و هستند. در ایران بیشتر. خدا هر چه آفریده کامل است….

تاریخ

بیاد شهدا #کنارک

به بهانه یاد و خاطره شهدای ناوچه کنارک، این نسخه از نشریه تقدیم می‌شود…

تاریخ

دلتنگی

دلم برایت تنگ شده! برای من که مهم نیست اما گلویم…دلتنگی ات در گلوم گیر کرده و راه تنفس را بسته…ا…