سرگرمی

جوک ۲۴۴

تا حالا دقت کردین ثابت کردن اینکه یه نفر تو خواب خر و پف میکنه از ثابت کردن قتل هم سخت تره؟!

سرگرمی

ماه رمضان

امروز اخرین ناهار ماه مبارک رمضان رو هم چه غریبانه خوردیم . . الان تو مهمونی خدا ما ب اون مرحله رسیدیم ک پوست میوه هارو ریز ریز کردیم و هی بهش میگیم خوب دیگ کم کم ما رفع زحمت کنیم . . دعای روز عید فطر الهم اخییییییییییش . . خط فقر چند قدم دیگ جلو بره ه…

سرگرمی

گوشی.توت

پولدارا واسه تنوع گوشیشونو عوض میکنن بی پولا قاب گوشیشونو . منم تم گوشیمو …………………. تو پیاده رو ب هر درخت توت ی لگد بزنی بجای توت یه سه چهار نفر از رو شاخه ها میفتن پایین…

سرگرمی

جوک ۲۴۲

هیچ وقت کار امروز رو به فردا ننداز… . . . . . . فردا یه عالمه کار داری، قشنگ بندازش واسه دو سه هفته دیگه که خیالتم راحت باشه!

سرگرمی

جوک ۲۴۱

برو پایین خیلی باحاله! …….باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال …

سرگرمی

ماشین دزد

ماشین همسایمونودزدبرد…فرداش برگردوندن و یه نامه توش گذاشتنکه ما توبه کردیم و مارو حلال کنیه بلیط مشهد هم گذاشته بودن تو ماشینهمسایمون رفت مشهدبرگشت اومد دید خونشو خالی کردنایرانه…شوخی نیست که …

سرگرمی

جوک ۲۳۹

طرف تعریف می کرده…مرغ و از فریزر در آوردم دوستم میگه می خوای غذا درست کنی ؟! پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !  …

سرگرمی

جوک ۲۳۸

طرف تعریف می کرده…به دوستم میگم آب در هاون نکوب ! میگه یعنی کار بیهوده نکنم ؟؟؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ ممکنه مولکولهای آب رو له کنی !  

سرگرمی

قالب وبم

قالب وبلاگم رو عوض کردم خوشگل شده؟ بگیناااا 

سرگرمی

جوک ۲۳۷

دو تا از سنتون کم کنید. …. حالا دو تا بهش اضافه کنید. …میشه سنتون! خیلی باحاله منم اولش باورم نشد! 

سرگرمی

جوک ۲۳۶

دستمال کاغذی به اشک گفت:……..نه ینی واقعا الان اومدی ببینی دستمال کاغذی به اشک چی گفته؟! نه ینی واقعا دستمال کاغذی حرف می زنه؟! 

سرگرمی

جوک ۲۳۴

کاش میشد وقتی  اتاقت رو مرتب می کنی، بهش تافت بزنی همونجوری بمونه! 

سرگرمی

جوک ۲۳۵

تنها بدی خواب اینه که…………باید بیدار شی! 

سرگرمی

جوک ۲۴۴

تا حالا دقت کردین ثابت کردن اینکه یه نفر تو خواب خر و پف میکنه از ثابت کردن قتل هم سخت تره؟!

سرگرمی

ماه رمضان

امروز اخرین ناهار ماه مبارک رمضان رو هم چه غریبانه خوردیم . . الان تو مهمونی خدا ما ب اون مرحله رسیدیم ک پوست میوه هارو ریز ریز کردیم و هی بهش میگیم خوب دیگ کم کم ما رفع زحمت کنیم . . دعای روز عید فطر الهم اخییییییییییش . . خط فقر چند قدم دیگ جلو بره ه…

سرگرمی

گوشی.توت

پولدارا واسه تنوع گوشیشونو عوض میکنن بی پولا قاب گوشیشونو . منم تم گوشیمو …………………. تو پیاده رو ب هر درخت توت ی لگد بزنی بجای توت یه سه چهار نفر از رو شاخه ها میفتن پایین…

سرگرمی

جوک ۲۴۲

هیچ وقت کار امروز رو به فردا ننداز… . . . . . . فردا یه عالمه کار داری، قشنگ بندازش واسه دو سه هفته دیگه که خیالتم راحت باشه!

سرگرمی

جوک ۲۴۱

برو پایین خیلی باحاله! …….باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال …

سرگرمی

ماشین دزد

ماشین همسایمونودزدبرد…فرداش برگردوندن و یه نامه توش گذاشتنکه ما توبه کردیم و مارو حلال کنیه بلیط مشهد هم گذاشته بودن تو ماشینهمسایمون رفت مشهدبرگشت اومد دید خونشو خالی کردنایرانه…شوخی نیست که …

سرگرمی

جوک ۲۳۹

طرف تعریف می کرده…مرغ و از فریزر در آوردم دوستم میگه می خوای غذا درست کنی ؟! پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !  …

سرگرمی

جوک ۲۳۸

طرف تعریف می کرده…به دوستم میگم آب در هاون نکوب ! میگه یعنی کار بیهوده نکنم ؟؟؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ ممکنه مولکولهای آب رو له کنی !  

سرگرمی

قالب وبم

قالب وبلاگم رو عوض کردم خوشگل شده؟ بگیناااا 

سرگرمی

جوک ۲۳۷

دو تا از سنتون کم کنید. …. حالا دو تا بهش اضافه کنید. …میشه سنتون! خیلی باحاله منم اولش باورم نشد! 

سرگرمی

جوک ۲۳۶

دستمال کاغذی به اشک گفت:……..نه ینی واقعا الان اومدی ببینی دستمال کاغذی به اشک چی گفته؟! نه ینی واقعا دستمال کاغذی حرف می زنه؟! 

سرگرمی

جوک ۲۳۴

کاش میشد وقتی  اتاقت رو مرتب می کنی، بهش تافت بزنی همونجوری بمونه! 

سرگرمی

جوک ۲۳۵

تنها بدی خواب اینه که…………باید بیدار شی!