پیرامون رأی شورای حکام در خصوص pmd

ray-shoray-hokam-pmdباتوجه به رأي ديروز شوراي حکام در خصوص pmd توجه به چند نکته مهم است:
1- در رأي شوراي حکام در خصوص pmd تصريح دارد که ديگر به «اجراي موافقتنامه پادمان ان پي تي و مفاد ذيربط جراي قطعنامه هاي شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران» نخواهد پرداخت.
2- اگر چه موارد گذشته را عملاً ازدستور کار خارج کرده است اما اين رأي همراه با شرايطي بيان شده است که به انواع بازرسي ها و اجراي پروتکل الحاقي و اجراي برجام و رعايت قطع نامه 2231 و … منوط شده است و عملاً مي توان برداشت نمود که اگر به هر دليلي اين پروتکل ها و بازرسي ها و شرايط محقق نگردد، احتمال طرح مجدد اتهامات قبلي به بهانه محقق نشدن اين شروط وجود داشته باشد.
3- گزارش آمانو مبني بر تأييد انحراف در مطالعات و برنامه هاي هسته اي تا قبل از سال 2003 و ادعاي عدم حل برخي مسائل باقي مانده، عملاً طبق اظهارات شخص دکتر صالحي به معني برائت تلقي نمي شود و بلکه در واقع يک تخفيف مشروط مي تواند قلمداد شود که اين تخفيف مشروط مي تواند در صورت عدم تحقق شرايطي که در آن آمده است عملا مي تواند بازگشت پذير باشد و اين يعني نوع بسته شدن pmd نيز مانند جنس توقف تحريم ها جملگي قابل بازگشت هستند.
4- آنچيزي که مي توانست مايه پيروزي قلمداد شود برائت از اتهامات گذشته بود ولي عملاً گزارش آژانس و رأي شوراي حکام در خصوص pmd ، عملاً اتهامات ايران چه در خصوص اقدام به تخلف از مقررات هسته اي و انحراف به سمت مسائل نظامي و چه به لحاظ پنهان کاري و چه به لحاظ دروغگويي بابت انکارِ 12 ساله اتهامات، زير سوال قرار گرفته است.
5- اگر چه در متن برجام هم به بسته شدن pmd به عنوان يکي از شرايط اجراي برجام اشاره شده بود ليکن عجله دولت در اجراي تعهدات خود بدون منتظر ماندن در خصوص اين بند حياتي، احتمال همين تخفيف مشروط تحت عنوان بسته شدن pmd را هم ناچيزتر مي نمود و يقيناً متوقف نمودن اجراي بندهاي حساسي مانند انتقال مواد هسته اي و بازسازي رآکتور اراک ، منوط به تحقق شروطي از قبيل بسته شدن pmd و ساير شروط منشور رهبري در اجراي برجام ، نقش مهمي ايفا نموده است.
6- مسئله بسيار مهم ديگري که بايد در کنار بسته شدن pmd مد نظر قرار دارد اين است که عملا خود برجام ، بخش عمده کارکرد pmd را در خصوص بازرسي از تمام اماکن مختلف نظامي و امنيتي برآورده مي کند در صورتي که طرف مقابل با تکيه بر بحث pmd تنها توانسته بود مجوز 3بار بازرسي از پارچين و نه ساير اماکن نظامي و امنيتي ايران را بگيرد ولي برجام و همين شروط موجوددر رأي شوراي حکام، مجوز بازرسي از تمام اماکن نظامي و امنيتي ايران را در اختيار طرف مقابل مقابل قرار مي دهد.
7- اگر چه به ظاهر يکي از شروط اجراي برجام و منشور رهبري مبني بر بسته شدن pmd محقق شده است، ليکن ساير شروط منشور رهبري در خصوص تأييد مکتوب رئيس جمهور آمريکا در خصوص لغو تحريم ها و عدم هرگونه تحريم جديد با توجه به تحريمهاي جديد حقوق بشري و محدوديت در خصوص صنعت توريسم و تجارت در ايران (توسط مجلس نمايندگان آمريکا) و اخيراً هم طرح جديد تحريم موشکي که توسط دولت آمريکا عنوان شد، موارد ديگري هستند که عدم تحقق آنها مي تواند اجراي برجام را خنثي نمايد چرا که اين خط سير، بازگشت تحريمها به بهانه هاي ديگر را خبر مي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *