پالت کپسول اکسیژن

پالت اکسیژن پالت اکسیژن یا باندل کپسول معمولا با سیلندر های 40 لیتری اکسیژن ساخته می شود . در برخی موارد سیلندر 40 لیتری اکسیژن نیز در باندل هوا قرار می گیرد . باید توجه داشت سیلندر های اکسیژن 40 لیتری از نظر اندازه در دو مدل می باشند و برای ساخت باندل اکسیژن مد نظر قرار می گیرد. ساخت باندل اکسیژن از 2 تا 22 عدد انجام می گیرد . مشخصات پالت اکسیژن مشخصات فنی باندل اکسیژن 1 .تعداد سیلندر پالت اکسیژن :پالت 2 سیلندر،0 سیلندر،پالت 6 سیلندر،9 سیلندر،16 سیلندر، 20 سیلندر، 22 سیلندر 2 .نوع اتصالات باندل اکسیژن : اتصاالت جوشی – اتصاالت مقاوم در برابر تغییرات دمایی می باشد و در برابر خوردگی مقاوم است 2 .قطر لوله باندل 12 عددی 0 .خروجی باندل 24 عددی 0 .جنس لوله ها : استنلس استیل 240 6 .جنس بدنه پالت : نبشی 7 .نوع جوش : جوش آرگون 8 .فشار کاری اتصالات 9 .فشار تست اتصالات 14.قطر صفحه گیج 11.مدل گیج نمایشگر 12.نوع رنگ باندل اکسیژن 12.امکان جابه جایی پالت هوا با لیفتراک 10.امکان جابه جایی پالت هوا با جرثقیل برای ساخت پالت اکسیژن ، باندل سیلندر از تعدادی سیلندر هوا شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می شود. سیلندرهای اکسیژن میتوانند 40 لیتری یا 40 لیتری باشند. تعداد سیلندرهای هوا میتواند از 2 تا 16 یا 22 و بیشتر باشد. بعنوان مثال یک باندل 2 تایی از سیلندرهای هوا 40 لیتری با فشار 244 بار حاوی 24 متر مکعب گاز اکسیژن می باشد. بالن صنعت به عنوان تامین کننده انواع پالت کپسول اکسیژن ، پالت هوا یا رک اکسیژن با توجه به سابقه چندین ساله اقدام به فروش انواع پالت مخصوص کپسول هوا ، در سایزهای مختلف که تمامی این رک ها دارای منیفولد استیل و لوله کشی حرفه ایی به صورت دو خروجی بوده و تمامی ان ها دارای یکسال ضمانت فروش برای مصرف کنندگان ، عزیز شرکت بالن صنعت می باشد . شما همکاران عزیز در هر کجای ایران که باشید می توانید به صورت یک روزه جنس خود را در سراسر ایران تحویل بگیرید . با بالن صنعت دست اول خرید کنید .لت اکسیژن پالت اکسیژن یا باندل کپسول معمولا با سیلندر های 40 لیتری اکسیژن ساخته می شود . در برخی موارد سیلندر 40 لیتری اکسیژن نیز در باندل هوا قرار می گیرد . باید توجه داشت سیلندر های اکسیژن 40 لیتری از نظر اندازه در دو مدل می باشند و برای ساخت باندل اکسیژن مد نظر قرار می گیرد. ساخت باندل اکسیژن از 2 تا 22 عدد انجام می گیرد . مشخصات پالت اکسیژن مشخصات فنی باندل اکسیژن 1 .تعداد سیلندر پالت اکسیژن :پالت 2 سیلندر،0 سیلندر،پالت 6 سیلندر،9 سیلندر،16 سیلندر، 20 سیلندر، 22 سیلندر 2 .نوع اتصالات باندل اکسیژن : اتصاالت جوشی – اتصاالت مقاوم در برابر تغییرات دمایی می باشد و در برابر خوردگی مقاوم است 2 .قطر لوله باندل 12 عددی 0 .خروجی باندل 24 عددی 0 .جنس لوله ها : استنلس استیل 240 6 .جنس بدنه پالت : نبشی 7 .نوع جوش : جوش آرگون 8 .فشار کاری اتصالات 9 .فشار تست اتصالات 14.قطر صفحه گیج 11.مدل گیج نمایشگر 12.نوع رنگ باندل اکسیژن 12.امکان جابه جایی پالت هوا با لیفتراک 10.امکان جابه جایی پالت هوا با جرثقیل برای ساخت پالت اکسیژن ، باندل سیلندر از تعدادی سیلندر هوا شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می شود. سیلندرهای اکسیژن میتوانند 40 لیتری یا 40 لیتری باشند. تعداد سیلندرهای هوا میتواند از 2 تا 16 یا 22 و بیشتر باشد. بعنوان مثال یک باندل 2 تایی از سیلندرهای هوا 40 لیتری با فشار 244 بار حاوی 24 متر مکعب گاز اکسیژن می باشد. بالن صنعت به عنوان تامین کننده انواع پالت کپسول اکسیژن ، پالت هوا یا رک اکسیژن با توجه به سابقه چندین ساله اقدام به فروش انواع پالت مخصوص کپسول هوا ، در سایزهای مختلف که تمامی این رک ها دارای منیفولد استیل و لوله کشی حرفه ایی به صورت دو خروجی بوده و تمامی ان ها دارای یکسال ضمانت فروش برای مصرف کنندگان ، عزیز شرکت بالن صنعت می باشد . شما همکاران عزیز در هر کجای ایران که باشید می توانید به صورت یک روزه جنس خود را در سراسر ایران تحویل بگیرید . با بالن صنعت دست اول خرید کنید .
پالت اکسیژن پالت اکسیژن یا باندل کپسول معمولا با سیلندر های 40 لیتری اکسیژن ساخته می شود . در برخی موارد سیلندر 40 لیتری اکسیژن نیز در باندل هوا قرار می گیرد . باید توجه داشت سیلندر های اکسیژن 40 لیتری از نظر اندازه در دو مدل می باشند و برای ساخت باندل اکسیژن مد نظر قرار می گیرد. ساخت باندل اکسیژن از 2 تا 22 عدد انجام می گیرد . مشخصات پالت اکسیژن مشخصات فنی باندل اکسیژن 1 .تعداد سیلندر پالت اکسیژن :پالت 2 سیلندر،0 سیلندر،پالت 6 سیلندر،9 سیلندر،16 سیلندر، 20 سیلندر، 22 سیلندر 2 .نوع اتصالات باندل اکسیژن : اتصاالت جوشی – اتصاالت مقاوم در برابر تغییرات دمایی می باشد و در برابر خوردگی مقاوم است 2 .قطر لوله باندل 12 عددی 0 .خروجی باندل 24 عددی 0 .جنس لوله ها : استنلس استیل 240 6 .جنس بدنه پالت : نبشی 7 .نوع جوش : جوش آرگون 8 .فشار کاری اتصالات 9 .فشار تست اتصالات 14.قطر صفحه گیج 11.مدل گیج نمایشگر 12.نوع رنگ باندل اکسیژن 12.امکان جابه جایی پالت هوا با لیفتراک 10.امکان جابه جایی پالت هوا با جرثقیل برای ساخت پالت اکسیژن ، باندل سیلندر از تعدادی سیلندر هوا شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می شود. سیلندرهای اکسیژن میتوانند 40 لیتری یا 40 لیتری باشند. تعداد سیلندرهای هوا میتواند از 2 تا 16 یا 22 و بیشتر باشد. بعنوان مثال یک باندل 2 تایی از سیلندرهای هوا 40 لیتری با فشار 244 بار حاوی 24 متر مکعب گاز اکسیژن می باشد. بالن صنعت به عنوان تامین کننده انواع پالت کپسول اکسیژن ، پالت هوا یا رک اکسیژن با توجه به سابقه چندین ساله اقدام به فروش انواع پالت مخصوص کپسول هوا ، در سایزهای مختلف که تمامی این رک ها دارای منیفولد استیل و لوله کشی حرفه ایی به صورت دو خروجی بوده و تمامی ان ها دارای یکسال ضمانت فروش برای مصرف کنندگان ، عزیز شرکت بالن صنعت می باشد . شما همکاران عزیز در هر کجای ایران که باشید می توانید به صورت یک روزه جنس خود را در سراسر ایران تحویل بگیرید . با بالن صنعت دست اول خرید کنید .لت اکسیژن پالت اکسیژن یا باندل کپسول معمولا با سیلندر های 40 لیتری اکسیژن ساخته می شود . در برخی موارد سیلندر 40 لیتری اکسیژن نیز در باندل هوا قرار می گیرد . باید توجه داشت سیلندر های اکسیژن 40 لیتری از نظر اندازه در دو مدل می باشند و برای ساخت باندل اکسیژن مد نظر قرار می گیرد. ساخت باندل اکسیژن از 2 تا 22 عدد انجام می گیرد . مشخصات پالت اکسیژن مشخصات فنی باندل اکسیژن 1 .تعداد سیلندر پالت اکسیژن :پالت 2 سیلندر،0 سیلندر،پالت 6 سیلندر،9 سیلندر،16 سیلندر، 20 سیلندر، 22 سیلندر 2 .نوع اتصالات باندل اکسیژن : اتصاالت جوشی – اتصاالت مقاوم در برابر تغییرات دمایی می باشد و در برابر خوردگی مقاوم است 2 .قطر لوله باندل 12 عددی 0 .خروجی باندل 24 عددی 0 .جنس لوله ها : استنلس استیل 240 6 .جنس بدنه پالت : نبشی 7 .نوع جوش : جوش آرگون 8 .فشار کاری اتصالات 9 .فشار تست اتصالات 14.قطر صفحه گیج 11.مدل گیج نمایشگر 12.نوع رنگ باندل اکسیژن 12.امکان جابه جایی پالت هوا با لیفتراک 10.امکان جابه جایی پالت هوا با جرثقیل برای ساخت پالت اکسیژن ، باندل سیلندر از تعدادی سیلندر هوا شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می شود. سیلندرهای اکسیژن میتوانند 40 لیتری یا 40 لیتری باشند. تعداد سیلندرهای هوا میتواند از 2 تا 16 یا 22 و بیشتر باشد. بعنوان مثال یک باندل 2 تایی از سیلندرهای هوا 40 لیتری با فشار 244 بار حاوی 24 متر مکعب گاز اکسیژن می باشد. بالن صنعت به عنوان تامین کننده انواع پالت کپسول اکسیژن ، پالت هوا یا رک اکسیژن با توجه به سابقه چندین ساله اقدام به فروش انواع پالت مخصوص کپسول هوا ، در سایزهای مختلف که تمامی این رک ها دارای منیفولد استیل و لوله کشی حرفه ایی به صورت دو خروجی بوده و تمامی ان ها دارای یکسال ضمانت فروش برای مصرف کنندگان ، عزیز شرکت بالن صنعت می باشد . شما همکاران عزیز در هر کجای ایران که باشید می توانید به صورت یک روزه جنس خود را در سراسر ایران تحویل بگیرید . با بالن صنعت دست اول خرید کنید .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *