مهریه حضرت زهرا(س) در آسمان و زمین

 بنابر روايات موجود درباره ميزان مهريه   حضرت زهرا سلام الله عليها، هفت نظريه و نقل وجود دارد.

نظريه اول اينکه مهر حضرت فاطمه سلام الله عليها، «درع - زره - حطميه» بوده است. 

نظريه دوم اينکه مهريه آن حضرت 500 درهم بوده است.

نظريه سوم اينکه مهريه آن حضرت يک« زره حطميه» به مبلغ 30 درهم بوده است.

نظريه چهارم اينکه مهريه آن حضرت «يک يعير شتر »- ناقه شتر- بوده است.

نظريه پنجم، اينکه مهريه آن حضرت 400 درهم بوده است.

نظريه ششم اينکه مهريه آن حضرت «جرد يرد و درع حطميه» بوده است. 

نظريه هفتم، مهر آن حضرت « 480 درهم » بوده که آن را از فروش «زره آهني» به دست آورد. اين نظريه مشهورتر به نظر صحيح ترين مي باشد.

در همين رابطه در کتاب « کافيه الطالب» آمده است رسول خدا (ص) از امام علي (ع) پرسيدند: « براي ازدواج چه داري؟» آن حضرت پاسخ دادند: « شمشيري، زرهي و شتري آبکش.» سپس رسول خدا فرمودند: شمشير براي مرد جهاد و قدرت لازم است ، شتر نيز براي گذران معيشت بايد باشدف ولي براي آن کس که از مرگ نهراس، زره به چه کار آيد؟» پس فرمودند: « زره را بفروش و باقي را نزد خود نگهدار.»

امام علي عليه السلام زره را به ملبغ 480 درهم يا 500 درهم فروخته و آن را براي ازدواج در اختيار گرفت. اين نشانگر آن است که زندگي امام علي عليه السلام در بين مردم مدينه کمي پايين تر از حد متوسط بوده و در واقع مي توان ايشان را جز طبقه ضعيف و فقير عصر خويش به حساب آورد.

رسول خدا (ص) بخشي از آن مبلغ را به بلال دادند تا بلال مقداري عطر خوش بو بخرد. بخشي را نيز به ابوبکر دادند و فرمودند: « با آن آنچه را دخترم نياز دارد بخر.» و الباقي را نيز براي ديگر هزينه ها نگهداشتند و عمار ياسر و چند تن ديگر را با ابوبکر همراه کرد که با صلاحديد هم، جهاز حضرت زهرا سلام الله عليها را تهيه نمايند.

مهريه حضرت زهرا سلام الله عليها در آسمان ها:

به پيامبر اکرم (ص) گفته شد: « همانا دانستيم که مهر فاطمه در زمين چيستغ مهر او در آسمان چه بوده است؟.» پيامبر فرمودند:« از آن چيزهايي که به نفع شماست سؤال کنيد نه از آن چيزهايي که خيري براي شما ندارد.»  گفتند: « اين از اموري است که براي ما خبر دارد.» پيامبر فرمودند: « مهر او در آسمان « يک پنجم زمين» است، پس هر کسي در زمين راه برود، درحالي که بر او و فرزندانش غضب کرده باشد، قدم زدن او در زمين حرام است تا روز قيامت.»

همچنين در کتاب « جلا و شفاء» از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمودند: « مهر فاطمه يک پنجم دنيا و يک سوم بهشت بوده است و در زمين چهار نهر براي حضرت فاطمه سلام الله عليها است، نهرهاي فرات، نيل، نهروان و بلخ..» در حديث ديگري آمده است که رسول خدا (ص) فرمودند: « دختر فاطمه را به مهريه ي يک پنجم زمين و 480 درهم، به فرمان الهي به ازدواج علي در مي آورم، آنچه که بعدا به او تعلق مي گيرد يک پنجم زمين است و آنچه از هم اکنون به او تعلق دارد 480 درهم است.»

از امام صادق عليه السلام نيز روايت کرده اند: « خداوند متعال در دنيا مهريه ي فاطمه را «يک چهارم دنيا» و در آخرت نيز مهر او را « ورود دوستدارانش به بهشت و دشمنانش به جهنم قرار داده است.»

جهيززيه ي حضرت زهرا سلام الله عليها:

در رابطه با اينکه براي فاطمه (س) چه چيزهايي تهيه شده و بهاي آن ها چقدر بوده روايات مختلفي مطرح است. ولي چيزي که مشخص است جهيزيه حضرت زهرا سلام الله عليها ( تماما يا غالبا ) از محل فروش زره اميرالمؤمنين تهيه شده بود.

پيراهني به بهاي هفت درهم

روبندي به بهاي چهار درهم

تخت خوابي طناب پيچ که طنابش از پوست خرما بود

دو عدد تشک با روکش کتان مصري که در داخل يکي ليف خرما بود و در ديگري پشم گوسفند

چهار بالش با روکش چرم طائف و پر شده از پوشال غلف هاي خوشبو

يک تخته حصيربافت هجر از روستاي بحري

پرده نازکي از جنس پچشم

يک آسياب دستي

يک تشت مسي

يک مشک پوستي

يک کاسه چوبي براي نوشيدن شير

دو مشک کهنه آب

آفتابه اي قيراندود

دو کوزه چرمين

مقداري عطر

يک چادر بافت کوفه

عباي فطواني

حضرت امام باقر عليه السلام مي فرمايند: « چون حضرت علي عليه السلام با حضرت فاطمه سلام الله عليها در کف خانه اش شن گسترده بود و فرش آنها پوست گوسفند و بالش آنها پوستي آکنده از ليف خرما بود و چوبي هم به ديوار زده بودند که بند مشک را بدان مي آويختند، و پوشش علي هم عبايي بود.»

حضرت امام صادق عليه السلام مي فرمايند: « شنيدم هنگامي که پيغمبر (ص) فاطمه را به خانه علي فرستاد، جامه او را يک عبا و فرش او يک پوست گوسفند و بالش او پوستي پر از ليف خرما بود.» در حديث ديگري امام صادق عليه السلام مي فرمايند: « بستر علي و فاطمه (ع) پوستي دباغي نشده بود.»

به اين شکل ارزشمند ترين خانه تاريخ بنيان نهاده شد ، خانه اي که اعضاي آن در تمام طول تاريخ بي مانند بوده و مي بايست مهد پرورش امامان و هاديان راه بشر باشد.

انتهاي پيام/ غ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *