معنای ایمان به خدا از دیدگاه کارل یونگ روان شناس برجسته

ایمان از دیدگاه کارل یونگ روان شناس برجسته  

 

کارل یونگ در کتاب (خود ناشناخته) در مورد رسیدن به ایمان و اطمینان قلبی چنین می نویسد؛

   «مردم عموماً گمان می کنند : ایمان عبارت است از اجرای مراسم مذهبی؛ و حال آنکه فراموش می کنند که زیر بنای ایمان ، همان اطمینان های قلبی است که برای هر فردی در اثر رویدادهای زندگی و آزمایشهایی که برای او پیش می آید، فراهم می گردد. آدمی در خلال زندگی از پسـتی و بلنـدی هایی باید بگذرد، ناراحتـی هایی را می بینـد، نا امیدی هایی به سوی او روی می آورند ؛ اگر با در نظر داشتن خدا، اگر با یاری خواستن از خدا، از بوته آزمایش به سلامت بیرون آمد؛ اگر با چشم خود دید که چگونه به خواست خداوند از ناامیدی کامل، امیدواری کامـل به دست می آید، از هیچ چیز همه چیز درست می شود؛ آن وقت است که ایمان او در برابر هر پیشامدی همچون کوه استوار است».

    یونگ در ادامه می گوید: آدمی همان طوری که اجتماعی خلق شده و بدون وابستگی به اجتماع نمی تواند زندگی داشته باشد، همین طور هم یک فرد انسانی بدون توجّه به اصلی که آن اصل این جهانی نبوده  و تحت نفوذ عوامل مادّی خارجی قرار ندارد، نمی تواند استقلال اخلاقی و روحی و نفسانی خود را حفظ کند. آن کس که در این دریای پر تلاطم زندگی، لنگری از ایمان به خدا همراه ندارد، هیچ گاه نمی تواند به فضایل و اعتقادات خود و قدرت اخلاقی و اعصاب خویش که هر آن مورد لطمات دنیای خارج و طبیعت است پشتیبانی داشته باشد. برای اینکه آدمی بتواند به ایستادگی و مقاومت خود در برابر طبیعت و رنگ های او امیدوار باشد، باید از گذشت روزگار و آزمایش هایی که برای او روی می دهد و ارتباط خود و خدای خویش از بوتۀ امتحان پاک بیرون آمده، اطمینان های قلبی و باطنی برای خود تهیه کـرده باشد. این اطمینان های قلبی اسـت که می تواند آدمی را از سر خوردن و در افتادن به منجلاب توده های اجتماعی باز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *