فقط بنوبس

خواندن، نوشتن می آورد.

نوشتن،نوشتن می آورد.

غصه موضوع رانخور.

حتی غصه اینکه نمی دانی ازکجاوچه طورهم شروع کنی راهم نخور.

فقط بخوان وبنویس واگرتوانستی بی وقفه این کارراانجام بده.

خواهی دیدکه هرچه بیشتراین کارراکنی توان ببشتری برای انجامش پیداخواهی کرد.

آنقدرسرت شلوغ می شودکه وقت سرخاراندن هم پیدانمی کنی!

فقط بنویس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *