عمل عاشق معکوس است!

عاشق تلاش می‌کند. معکوس اتفاق می‌افتد. به آن می‌گویند ناز و کرشمه معشوق. وقتی عاشق رها می‌کند، معشوق رخ نشان می‌دهد و این موضوع تضاد است.

دقیقاً زمانی اتفاق می‌افتد که تو تسلیم شوی... ما مدام در حال مبارزه کردن هستیم. قانون تلاش معکوس درباره تسلیم است.

تو تلاشت را بکن، ولی به تلاشت نیست که اتفاق می‌افتد. به وانهادگی توست. این تضاد است. به تلاشت نمی‌دهند، ولی وانهادگی پشت تلاش است. تو رسیدن را فراموش کن و عاشقانه عملت را انجام بده.

زندگی انیشتین را بررسی کن. هر کسی که دنبال کشف است، هویدا شدن همان معشوق است که در ظرف او می‌ریزد بسته به عشقش. تجلی معشوق بسته به ناظر در ظرف او می‌ریزد.

چقدر عملت را عاشقانه انجام میدهی؟

بخشی از کتاب شور عشق

نویسنده بهروز عباسی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *