شکرانه

خدایا شکرت,

شکرت و شکر,

خدایا شکرت برای تمام نعمتهای این دنیا,

خدایا شکرت,

برای تمام خزائن نعمتت که برای منِ بنده آفریدی و اجازه دخل و تصرف به آن را به من دادی .

خدایا شکرت برای تمام لحظات دنیایی,

و برای تمام قرنها که فرصت بودن و زندگی را در بازه ی آن برایم مقدر کردی.

خدایا شکرت برای تمام اعصار و دوره های پیش از این,

دوره هایی که در آن زمان به گونه ای روی نظم و قانون طی شد و

ذره ذره

و خرد خرد

و بازه به بازه پیش رفت,

و اجازه حضور در جهان ماده را در تمام اعصار و قرون پیش از این(زمان حال) به آدمی ارزانی کرد تا فرصتی برای رشد و بالندگی اش فراهم آید.

و بازه های زمانی برای هر بنده ای بهترین آن(بازه) بود نه حتی یک ثانیه قبل و نه یک ثانیه بعد تر از این بازه ی دنیایی بی شک حضوری موثر را برایمان نمی توانست متصور شود و غیر از آن مناسب احوالات مان نبود.

خدایا شکرت برای تمام فرصتهای پیش تر از اینها,

و خدایا شکرت برای بعد از این و بعدتر از اینها,

خدایا شکرت برای تمام بودن ها,

خدایا شکرت برای خوب ها، برای زیبایی ها و برای پاکی ها .

خدایا شکرت برای تمام انسانهایی که هر کدام آنها در همان بازه درست و به جا اجازه حضور در دنیای مرا می یابند چرا که تو چنین خواستی و می خواهی و این بهترین هست؛

چرا که همیشه بهترین های دنیا و آخرت را تو برای بنده ات رقم می زنی و من بنده را هم در نظرداری و نعمتهای دنیای پیرامون را از آن بابت که متناسب احوالات و روحیات مان هستند برایمان مقدر کردی وتو بهترین مقدر کنندگانی .

همیشه بهترین های تو به سمت ما روانه اند و بهترین های دنیایت را برایمان ارزانی داشتی که امانت دست ماست و می طلبد تا به درستی حفاظت شوند و به جا مورد استفاده قرار گیرند.

هر روز را با نعمت دیدن طلوعی دیگر در ابتدای روز شروع می کنیم واین نشان از این دارد که خدا به بندگانش امیدوار است و امیدش به بندگی بنده اش است,

و نیز طلوع صبحگاهی این نکته را یادآور می شود که هر آغازی پایانی دارد و هر پایانی را آغازی است.

خدایا دنیایم را پر از نور کن,

و مملو از روشنی,

و سرشار از هستی موثر,

و آکنده از انرژی و خوبی های بی مثال,

که البته هر انچه که هست از جانب توست و خوبی است و بدی را جایگاهی نیست و دنیا را تماما خوبها احاطه کرده اند و همین خوبها هستند که با خوبهای دیگر در هم امیخته شده اند.

و اگر بدی وجود دارد از جانب ماست,

و بدی از تفریق انسان و خوبی به دست می آید, (انسان – خوبی= بدی)

معادله ی ساده ای است اما نازیبا,

تقدیر کن برایمان بهترین تقدیرهایی که می دانی، همچون دیگر مقدراتت.

ای بهترین تقدیرگر هستی و

ای بزرگــــــ آفریننـــــــــــــده .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *