سیستم تصفیه آب ومزایای دستگاههای تصفیه آب RO


سیستم تصفیه آب

دستگاه RO
دستگاه اسمز معکوس(Reverse osmosis)
اگر‌چه تصور می‌شودسیستم اسمز معکوس در حدود 15سال است که مورد استفاده قرارمی‌گیرد ولی درسال1962دولت آمریکا سیستمی راکه به روش اسمز معکوس قابلیت تولید حدود1000گالن آب تصفیه شده در روز به عنوان سیستم تصفیه آب طراحی وتولید کرد.
ABBE NOLLET در سال 1748 میلادی مشاهده ‌ی پدیده ی اسمز معکوس در خصوص ممبرین های نیمه تراوابه ثبت رسانده است ودر سال 1850افراد دیگری مانندPFEFFER و TRAUBE با استفاده از ممبرین های سرامیکی پدیده اسمزمعکوس رامورد مطالعه قرارداده اند. حال آنکه با این وجود تاریخ فن آوری کنونی به دهه ی 40برمی گردد.
E.J.BRETON,C.E.REID از دانشگاه فلورایدا در سال 1959در لایه ی نازک استات سلولز قابلیت عمل نمک زدایی را اثبات کردند.آن‌ها بیشتر به لایه های نازک پلیمری حاوی گروه های هیدروفیلی توجه کردند.
پارامترهای موثر در هزینه های سیستم RO:
1-میزان آب تولیدی
2-میزان درصد بازیابی (راندمان)
3-میزان شوری آب
4-آلودگی فیزیکی وشیمیایی
5-دمای آب
در یک دستگاه RO با ظرفیت مشخص، تجهیزاتی که در سیستم پیش تصفیه ،مخازن ذخیره، فیلتر میکرونی وغشایی، پمپ ها، سیستم تزریق مواد شیمیایی و...تابعی از موارد فوق است.
1-در صورتی که افزایش راندمان ، کاهش دبی آب ورودی سیستم RO را داشته باشیم ، اندازه تجهیزات بیان شده کاهش اما فشار مورد نیاز جهت تصفیه افزایش می بابد.بنابراین در صورتی که خواسته باشیم برآورد هزینه جهت سرمایه گذاری یک سیستم تصفیه آب RO واسمز معکوس را داشته باشیم باید تمامی فاکتورهای موثر به طور همزمان بررسی شود
2-در صورتی که میزان آب تولیدی سیستم RO همچنین TDS آب ورودی به سیستم تصفیه RO نیز افزایش یابد، هزینه ی تجهیزات بیان شده نیز افزایش می یابد،اما با توجه به اینکه جنس تجهیزات مکانیکال با افزایش فشار کاری افزایش یافته ودر بازده های مختلف جنس های متفاوت استفاده می شود.بنابراین این افزایش هزینه RO به صورت خطی نبوده وپلکانی است.
دستگاه اسمز معکوس
2-در صورتی که کاهش دما را در آب ورودی به سیستم تصفیه ی اسمز معکوس RO داشته باشیم فشار اسمزی کاهش می یابدودرحالت افزایش دما ، غشاءاسمز معکوس(ممبرین)حالت خود را از دست می‌هد.بنابراین اجازه تغییرات دمایی برای سیستم تصفیه RO که جهت عملکرد بهینه دستگاه به شدت توصیه می‌شود،دمایی بین 20تا 30درجه سانتیگرادبرای آب ورودی به RO می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *