روتین کشندس!

روتین کشندس!
روتین کشندس!

دیروز، امروز و فردا گذشت، کیف کردیم باهاش؟ اگه جواب نه باشه یعنی تو یه روتین کشنده گیر کردیم. روتین به معنای اینه که بجای انسان داریم مثل ربات زندگی می کنیم، برنامه ریزی شدیم و زندگی کنیم.

ما انسان هستیم، زندگیمون پر از زندگیه! بجای اینکه بشینیم یه ساعت برنامه بنویسیم، فقط نیازه شروع کنیم و نزاریم که توی روتین گیر کنیم.

روتین میتونه به معنای نابودی خلاقیت و چرخه زندگی باشه پس سعی کنید توش گیر نکنید و هر کاری عشقتون میکشه و زمانشه که انجام بشه رو انجام بدید، نه اینکه بگی امروز این فردا اون، نخیر امروز هر کدوم عشق توش بود!

مطالب دیگر دوستان ویرگولی رو در این باره از دست ندهید:
https://virgool.io/@mohammad.h.darabi/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-sygmpa6rsapf
https://blog.mohammadi.io/%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-zm4dbyw9h7eu
https://virgool.io/@ahmadghazinour/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-xyvcrlgol1eq
https://virgool.io/@teymorian/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-pcauedq9ennd
جدیدترین مطالب ویرگولی که پسندیدم:
https://virgool.io/@MjZahedpour/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8F%D8%B3-%D9%83%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-xcix1ofe0lft
https://virgool.io/@godinfarsi/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-czv9subqflcb
https://virgool.io/@alavinik/%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-unazzdedipev
https://virgool.io/@imdenn/%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-l7zjwwlx78tl
زنداز هرچه بگذریم سخن دوست خوش تر است: نکته ی عدالت اینه که وقتی همه برابر میشن که مردن
" تام هوپر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *