خدا شناسی از دیدگاه کارل یونگ روان شناس برجسته

خدا شناسی از دیدگاه کارل یونگ روان شناس برجسته

  کارل یونگ در کتاب خود ناشناخته می نویسد: « این مسئله که خدا چیست و کیست و ارتباط ما با آن چگونه است همیشه برای مردم وجود داشته و امروز به صورت حاد آن در مقابل ما نمایان است. غرض من از خداوند یک چیز مشخص و معین است که نحـوۀ تحـرک و رمـوز و نشانه هایش از دستگاه تصفیه و پالایشگاه شعور ناخودآگاه عبور نموده، به اصطلاح نـزول پیـدا کرده و به مـا رسیـده است. هرکس که بخواهـد می تواند به این سرچشمۀ آزمایش ها و رویداد های مذهبی دست یابد و از زلال آن سیراب گردد، گو اینکه این شخص به خدایی معتقد باشد و یا نباشد. بدون دسـت یافتن بدین سرچشـمۀ پرفیضـان آزمـایش ها و رویداد های مذهبی، بسیار کم پیش می آید کسی شاهد ایمان آوردنهای ناگهانی و معجزه آسا گردد. از اینکه آزمایش ها و رویداد های مذهبی وجود دارند احتیاج به دلیل نیست. امّا این موضوع که آیا آن چیزی را که فیلسوفان و علمای علم کلام « خدا» می نامند، همان چیزی است که سرچشمۀ آزمایش ها و رویداد های مذهبی است؟ و به عبارت دیگر: آیا آن چیزی که علمای علم کلام و فیلسوفان از راه استدلال بدان می رسند همان چیزی است که مردم مذهبی از راه آزمایش ها و رویداد های زندگی خود و در لابلای تلاش ها و کوشش های روزمرۀ خویش بدان دست می یابند، موضوعی است که مورد تردید است. برای مردم امروزی، ورود در این مسئله و داخل شدن در قیل و قال استدلالی آن فایدۀ عملی ندارد. و خود آزمایشها و رویداد های مذهبی، آن اندازه از قدرت های خلاقۀ باطنی سرشار هستند و آن قدر برای آن ها که قلب شان از این نور روشن شـده اطمینان بخش است که احتیاجی به این سخنان نمی یابند. هرکس از این آزمایش ها و رویداد ها بهره برده باشد، در باطن خود نیروی خرد کنندۀ همۀ تردید ها و دو دلی ها را به دست آورده و نیازی در خود نمی بیند که خویشتن را در این مسائل ماوراءالطبیعه و استدلال های خشک منطقی و فلسفی وارد سازد. اطمینان و یقین مطلقی که آدمی از راه آزمایش های مذهبی به دست می آورد به اندازه ای مطلب را مسلم و ثابت می دارد که دیگر هیچ گونه نیازی به دلایل تشبیهی و استعاره ای ندارد. مثلاً: خداوند چگونه است؟ ارتباط او با ما چطور است و فیض و رحمت خداوند چگونه به ما می رسد؟ انسان مذهبی خداوند را به خود از رگ گردن نزدیک تر می یابد، دیگر چه احتیاجی به این سخنان است».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *