ابعاد و اهداف صهیونیسم بین‌الملل چیست ؟

جبهه صهیونیسم بین‌الملل، بنا بر یک تقسیم کار منسجم و با توجه به اهداف خود، اقدامات قابل ملاحظه‌ای را انجام می‌دهد.

چندی است که اصطلاح صهیونیسم بین الملل وارد ادبیات کلامی، نوشتاری و خبری تحلیلگران و کارشناسان روابط بین الملل شده است. در کاربرد این اصطلاح مشاهده می شود که اگرچه مستقل از رژیم صهیونیستی است اما به نوعی آن را نیز شامل شده و جالب تر آنکه از واژه «جبهه» برای اشاره به بازیگران موجود در آن استفاده می شود. اما به راستی جبهه صهیونیسم بین الملل به چه معناست؟ چه ابعادی دارد؟ بازیگران آن چه کسانی هستند؟ و چه اهدافی را دنبال می کند؟ این نوشتار در پی آن است که به چیستی جبهه صهیونیسم بین الملل پرداخته و ابعاد، اهداف و مصادیق آن را مشخص کند.

1) صهیونیسم چیست؟

صهیون در معنای کلی خود به آرمان و آرزوی ملت یهود برای بازگشت به سرزمین داود(ع) و سلیمان(ع) و تجدید دولت یهود اشاره دارد. بر این مبنا صهیونیسم به آموزه ای اطلاق می شود که خواهان رجعت یهودیان به سرزمینی که ادعا می کنند، از نظر تاریخی و مذهبی به آنها تعلق دارد، گفته می شود. به طبع پیروان این آموزه نیز صهیونیست نامیده می شوند.

جالب توجه است که یهودیان غیرصهیونیست نیز ممکن است بر بازگشت به سرزمین موعود اعتقاد داشته باشند اما تفاوت آنها با صهیونیست ها در این است که از نظر آنها بازگشت به سرزمین موعود به دست پروردگار و به شیوه ای که خداوند تعیین می کند، انجام می گیرد و بشر در آن دخالتی ندارد. بنابراین مخالف اشغال و غصب سرزمین دیگری به بهانه بازگشت به ارض موعود هستند و بر سیاسی بودن این اقدام و جنبه غیرمذهبی و ضددینی آن اذعان دارند. اما در مقابل صهیونیست ها بر خلاف عقیده یهودیان مذهبی، با دلایل سیاسی خواهان تشکیل ارادی دولتی به نام دولت یهود شدند.  بر این مبنا آنان سرزمین هایی را برای هدف خود در نظر گرفتند که در نهایت فلسطین برای این هدف برگزیده شد. دلیل انتخاب فلسطین برای این هدف سیاسی، بهره گیری از وجود کوه صهیون در جنوب غربی بیت المقدس بود. در واقع صهیونیست ها تلاش کردند تا از طریق توجیه مذهبی اقدام خود، یهودیان را برای بازگشت به فلسطین اقناع کنند. از این رو آنها فلسطین را همان سرزمین موعود معرفی کردند و  از این طریق اقدام خود را مبنی بر غصب و اشغال یک سرزمین، اراده خداوند نامیدند.

2) تفاوت صهیونیسم با یهودیت

اگرچه صهیونیست ها تلاش بسیاری را بکار بستند تا اشغال فلسطین و تأسیس دولت در این مکان را اقدامی دینی معرفی کنند و شاید تا حدودی نیز موفق شدند که دولتی که به نام اسرائیل در سرزمین فلسطین تأسیس شد را دولت یهود و با جمعیت یهودی بنامند اما میان یهودیت و صهیونیست مرزهای بسیار بلند و پررنگی وجود دارد. چنانچه یکسان سازی این دو با هم نه تنها کاملاً اشتباه بوده بلکه در راستای اهداف صهیونیست ها است.

اولین اختلاف صهیونیست ها و یهودیان واقعی را می توان در تفاوت دیدگاه آنها در بازگشت به سرزمین موعود دانست که در قسمت قبل به آن اشاره شد. اما نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است، در ساختار به وجود آورنده صهیونیسم قابل بررسی است. بر این مبنا گروههایی از مسیحیان و گروههای بسیاری از ضدمذهبی ها و لائیک ها از اجزاء اصلی ساختار صهیونیسم و از حامیان این تفکر در جهان هستند. به این معنا اگرچه یهودیانی منفعت طلب و منحرف در درون صهیونیست ها وجود دارند اما نمی توان به هیچ وجه این حرکت را حرکتی دینی و مذهبی دانست بلکه در حقیقت صهیونیسم بستری غیردینی و ضدمذهبی را داراست. به عبارت بهتر اگرچه درون این حرکت پیروان منحرف ادیان مختلف فعالیت دارند اما خود صهیونیسم جنبشی کاملاً غیردینی است. در مقابل، این ناسیونالیسم افراطی است که جنبش را به حرکت درآورده و آن را هدایت می کند. با نگاهی به آمار یهودیان جهان این امر به روشنی قابل اثبات می گردد:

در حقیقت پیروان دین یهود جمعیتی کوچک را در میان پیروان ادیان دیگر به خود اختصاص می دهند. از این رو اقداماتی که به نام صهیونیسم در جهان در جریان است صرفاً مربوط به این اقلیت نمی تواند باشد بلکه آمیزه ای از گروههای لائیک، مسیحی و یهودی آن را پیش می برند.

3) صهیونیسم بین‌الملل چیست؟

اگرچه رژیم صهیونیستی به عنوان نماد بارز صهیونیسم جهانی شمرده می شود اما این رژیم تنها جزء کوچکی از جبهه صهیونیسم بین الملل است. در واقع صهیونیسم بین الملل متشکل از رژیم صهیونیستی، سازمانها، اتاقهای فکر، لابی ها، خبرگزاریها و رسانه های وابسته بسیار پیچیده ای است که به صورت شبکه ای در هم تنیده شده و در راستای اهداف صهیونیسم به فعالیت مشغول هستند. در میان این شبکه فشرده تقسیم کار به خوبی انجام گرفته و هر بخش مسئولیت شاخه ای از اهداف را به دست گرفته است. در حقیقت سازمانها و گروههای صهیونیستی مذکور هم بازوی اجرایی رژیم صهیونیستی در جهان به شمار می آیند و هم خود رژیم صهیونیستی را در راستای صهیونیسم جهانی هدایت می کنند.

4) ساختار سازمانی جبهه صهیونیسم بین‌الملل

همانطور که اشاره شد، ساختار صهیونیسم بین الملل به صورت شبکه ای و به شکل مرکز، زیرمجموعه و مجموعه بوده و بیشتر کشورها را در حیطه فعالیت خود دارد. به عنوان نمونه هر سازمان دارای یک دفتر مرکزی و زیرمجموعه هایی در بیشتر کشورها است که طی جلسات توجیهی، همایش های سالانه و دیدارهای سازمان دهی شده، دستورات مرکز به آنها ابلاغ می شود. بر همین مبنا هر زیرمجموعه برنامه های مشخص را منطبق با مکانی که در آن مستقر است، به اجرا درمی آورد. همچنین این سازمانها و گروهها دارای دفاتر ثابت در تل آویو هستند و هماهنگی های لازم با رژیم صهیونیستی به صورت مداوم میان آنها در جریان است. در سطح بالاتر دفاتر مرکزی متشکل از مدیران اجرایی و رؤسای سازمانها در ساختارهای قاره ای و اتحادیه ای مانند کنگره یهودیان آمریکا، اتحادیه یهودیان اروپا کنگره یهودیان آفریقا و..اقدامات خود را با هم هماهنگ می‌کنند.

5) اقدامات صهیونیسم بین‌الملل

جبهه صهیونیسم بین الملل بنا بر یک تقسیم کار منسجم و با توجه به اهداف خود، اقدامات قابل ملاحظه ای  را انجام می دهد. رصد وقایع و تحولات در سراسر جهان، تلاش برای گسترش مهاجرت به سرزمین های اشغالی، لابی با حکومت ها و نهادهای بین المللی و تصویب قوانینی در راستای تسهیل فعالیت سازمانها و گروه‌های صهیونیستی، ارتباط با جوامع یهودی در کشورهای مختلف و تطمیع و ترغیب آنها به اقدامات صهیونیستی، پخش اخبار در راستای منافع صهیونیسم و بازنمایی رویدادها و...از مهمترین اقدامات آنها محسوب می شود. هر کدام از این اقدامات به دست یک شاخه خاص از شبکه صهیونیسم بین الملل انجام می گیرد. به عنوان نمونه آژانس یهود وظیفه مهاجرت یهودیان و غیر یهودیان به سرزمین های اشغالی را بر عهده دارد. در کنار آن سازمانی مانند انجمن ضدافترا باید اخبار و رویدادهای تمام کشورها و مناطق جهان را رصد کرده و با دستاویز آنتی سمیتیسم، قوانین حمایتی را در آن کشورها به تصویب برساند. همچنین خبرگزاری های متعدد، رسانه های ماهواره ای و تلویزیونی نیز به زبانهای زنده دنیا به بازنمایی های رویدادها و اخبار در راستای منافع صهیونیستی مشغولند.

6) اهداف صهیونیسم بین‌الملل

جبهه صهیونیسم بین الملل اهداف متعددی را دنبال می کند که هر کدام از آنها دارای اولویتی ویژه است. مشروعیت بخشی به اقدامات صهیونیسم بین الملل و اقناع افکار عمومی در جهت همراهی با رژیم صهیونیستی، نهادینه کردن موج «آنتی سمیتیسم» به عنوان وجود فضای خشونت، تحقیر و تهدید نسبت به پیروان قوم یهود، گسترش مهاجرت به رژیم صهیونیستی و توقف مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی، دستیابی به موقعیت سرکردگی جهان، القاء هویت ساختگی بر مبنای یهود-صهیونیست به یهودیان و نیز غیریهودیان و... از جمله اهداف مهم این جبهه به شمار می‌آید.

جمع بندی

اگرچه رژیم صهیونیستی به عنوان بارزترین  بعد صهیونیسم بین الملل و ملموس ترین بخش آن شمرده می شود اما باید توجه کرد که این رژیم تنها بخشی از جبهه صهیونیسم بین الملل است. این جبهه متشکل از بازوان اجرایی مختلف مانند سازمانها، گروهها، لابی ها، اتاق های فکر و رسانه ها به صورت شبکه ای منسجم و پیچیده در سراسر جهان مشغول به فعالیت هستند. در صورت نادیده انگاشتن این جبهه فعال بسیاری از سیاست های بین المللی و خط مشی هایی که در کشورها و مناطق مختلف به اجرا درمی آید، غیر قابل فهم خواهد بود. این امر به دلیل تلاش این جبهه برای نفوذ هر چه بیشتر در تمام لایه‌های دولتی، قانونگذاری و حکومتی کشورها از یک طرف و نیز رخنه بیش از پیش در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا از سوی دیگر است. جبهه صهیونیسم بین الملل در سالهای اخیر فعالیت های خود را گسترش داده و مناطق مختلفی مانند آفریقا، آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و... را در حیطه فعالیت خود درآورده است. با توجه به این امر شناسایی مصادیق، اقدامات هر روزه، ارتباطات و سیاست های این جبهه بسیار حائز اهمیت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *